Уметничка фотографија

Колажи

Колаж 1

Техника:
Димензии:
Цена:

Колаж 2

Техника:
Димензии:
Цена:

Колаж 3

Техника:
Димензии:
Цена:

Колаж 4

Техника:
Димензии:
Цена:

Колаж 5

Техника:
Димензии:
Цена:

Колаж 6

Техника:
Димензии:
Цена:

Колаж 7

Техника:
Димензии:
Цена:

Колаж 8

Техника:
Димензии:
Цена:

Колаж 9

Техника:
Димензии:
Цена:

Колаж 10

Техника:
Димензии:
Цена:

Композиции

Маски 1

Техника: масло на платно
Димензии: 200 х 200
Цена: 30.900,00 денари

Маски 2

Техника: масло на платно
Димензии: 72 x 160
Цена: 7.000,00 денари

Маски 3

Техника: масло на платно
Димензии: 120 х 30
Цена: 1.000,00 денари

Маски 4

Техника: масло на платно
Димензии: 70 х 200
Цена: 7.000,00 денари

Квадриптих 1

Техника: маслена
Димензии: 60х90 – 120х180
Цена: 9.200,00 денари

Квадриптих 2

Техника: маслена
Димензии: 60х90 – 120х180
Цена: 9.200,00 денари

Квадриптих 3

Техника: маслена
Димензии: 65х90 – 130х180
Цена: 18.000,00 денари

Полиптих 1

Техника: маслена
Димензии: 195 х 180
Цена: 30.900,00 денари

Квадриптих 4

Техника: маслена
Димензии: 140 x 100
Цена: 9.000,00 денари

Квадриптих 5

Техника: маслена
Димензии: 140 x 170
Цена: 21.600,00 денари

Квадриптих 6

Техника: маслена
Димензии: 60 x 90
Цена: 3.000,00 денари

Квадриптих 7

Техника: маслена
Димензии: 130 х 180
Цена: 21.600,00 денари

Квадриптих 8

Техника: маслена
Димензии: 160 x 140
Цена: 10.000,00 денари

Квадриптих 9

Техника: маслена
Димензии: 130 x 180
Цена: 18.000,00 денари

Квадриптих 10

Техника: маслена
Димензии: 80×80 – 160×160
Цена: 18.000,00 денари

Квадриптих 11

Техника: маслена
Димензии: 60×90 – 120×180
Цена: 9.200,00 денари

Квадриптих 12

Техника: маслена
Димензии: 60 x 120
Цена: 4.500,00 денари

Маски 5

Техника: маслена
Димензии: 50 х 175
Цена: 3.000,00 денари

Маски 6

Техника: маслена
Димензии: 70 х 100
Цена: 4.000,00 денари

Маски 7

Техника: маслена + креда
Димензии: 70 х 123
Цена: 4.500,00 денари

Слики

Пејсаж 1

Техника: маслена
Димензии: 41 х 41
Цена: 1.000,00 денари

Пејсаж 2

Техника: маслена
Димензии: 41 x 41
Цена: 1.000,00 денари

Пејсаж 3

Техника: маслена
Димензии: 41 x 41
Цена: 1.000,00 денари

Пејсаж 4

Техника: маслена
Димензии: 40 x 45
Цена: 2.500,00 денари

Пејсаж 5

Техника: маслена
Димензии: 50 х 50
Цена: 1.500,00 денари

Пејсаж 6

Техника: маслена
Димензии: 50 х 50
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 7

Техника: маслена
Димензии: 50 x 70
Цена: 1.500,00 денари

Пејсаж 8

Техника: маслена
Димензии: 50 x 50
Цена: 1.500,00 денари

Пејсаж 9

Техника: акрил
Димензии: 20 х 70
Цена: 800,00 денари

Пејсаж 10

Техника: маслена
Димензии: 30 х 40
Цена: 1.000,00 денари

Пејсаж 11

Техника: акрил + златна фолија
Димензии: 40 x 60
Цена: 2.200,00 денари

Пејсаж 12

Техника: маслена
Димензии: 50 x 60
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 13

Техника: акрил + маслена
Димензии: 50 х 50
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 14

Техника: маслена
Димензии: 50 х 50
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 15

Техника: маслена
Димензии: 50 x 60
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 16

Техника: маслена
Димензии: 50 x 50
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 17

Техника: маслена
Димензии: 50 х 50
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 18

Техника: маслена
Димензии: 40 х 60
Цена: 1.500,00 денари

Пејсаж 17

Техника: маслена
Димензии: 100 x 123
Цена: 7.000,00 денари

Пејсаж 18

Техника: маслена
Димензии: 99 x 160
Цена: 7.000,00 денари

Пејсаж 19

Техника: маслена + грифон + шелак
Димензии: 100 х 130
Цена: 7.000,00 денари

Пејсаж 20

Техника: маслена + пастел
Димензии: 69 х 123
Цена: 3.000,00 денари

Пејсаж 21

Техника: маслена
Димензии: 60 x 80
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 22

Техника: маслена
Димензии: 123 x 130
Цена: 8.000,00 денари

Пејсаж 23

Техника: маслена
Димензии: 140 х 120
Цена: 8.500,00 денари

Пејсаж 24

Техника: акрил
Димензии: 60 х 81
Цена: 3.000,00 денари

Пејсаж 25

Техника: маслена + акрил
Димензии: 60 x 90
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 26

Техника: маслена
Димензии: 50 х 50
Цена: 1.500,00 денари

Пејсаж 27

Техника: маслена
Димензии: 55 х 60
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 28

Техника: маслена
Димензии: 55 х 60
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 29

Техника: маслена
Димензии: 55 х 60
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 30

Техника: маслена + акрил
Димензии: 50 х 50
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 31

Техника: маслена
Димензии: 60 х 60
Цена: 2.000,00 денари

Пејсаж 32

Техника: маслена
Димензии: 100 х 130
Цена: 7.500,00 денари