Како функционира

Нашата работа

 • Идеја

  Првата фаза од нашата работа е да ве запознеме, што ви се допаѓа, кои бои ги преферирате, кој стил ви е омилен, какви ви се потребите од вашиот простор и какви фунции сакате просторот да има и со колкав буџет сакате да работите.
 • Планирање

  Втората фаза е земање мерки на просторот, утврдување на моменталнта состојба на просторот, давање совети за кои акции треба да се превземат за да се постигне крајната реализација
 • Разработување

  Третата фаза е разработување на варијанти во основа за да се постигне целосно искористување на капацитетите на просторот
 • Визуелизација

  Четврта фаза е визуализација на просторот со реални модели и спецификација за истите.

Идеја

Планирање

Надзор

Реализација